Reverie World Studios Forums

Reverie World Studios Forums (http://www.reverieworld.com/forums/index.php)
-   Public Suggestions and Proposals (http://www.reverieworld.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   redeemcode (http://www.reverieworld.com/forums/showthread.php?t=6256)

renet033 11-24-2012 02:18 AM

redeemcode
 
Waarom kun je de redeemcode niet van de weppagina rechtstreeks kopieren naar de markt?
Nu moet je die de hele tijd met de hand invoeren en dat gaat vrij lastig.
Vooral als er nullen en o's instaan

Konstantin Fomenko 11-28-2012 09:17 AM

Hallo,

Je moet in staat zijn om de af te lossen code prima te kopiŽren. Probeer het gebruik van Cntrl + C snelkoppeling kopiŽren. Het probleem zou kunnen zijn met uw browser of e-mailclient. We hebben nooit dit probleem voor.


All times are GMT -6. The time now is 07:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2001-2011 Reverie World Studios INC. All Rights Reserved.